Održana medijska konferencija i svečana dodjela diploma polaznicima programa usavršavanja Pomotehničar/Ampelotehničar

U ponedjeljak , 13. listopada 2014., u Pučkom otvorenom učilištu u Križevcima održana je medijska konferencija te dodjela diploma polaznicima programa usavršavanja „Pomotehničar – Ampelotehničar” u sklopu projekta EzaE – Obrazovanje za zapošljavanje, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.
Na događaju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Savjetodavne službe, predstavnici nositelja projekta Centar za šljivu i kesten , predstavnici partnera iz Pučkog otvorenog učilišta Križevci, predavači na programu usavršavanja te ostali uključeni u provedbu projekta.

Uvodno je sve prisutne pozdravila ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Križevci , Melita Habdija, a asistentica na projektu, Sanja Mrmić, je dala osvrt na cijelokupnu provedbu projekta.

Pomotehničar/Ampelotehničar je novo zanimanje za koje je Centar za šljivu i kesten pokrenuo proceduru za dobivanje pozitivnog mišljenja od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te će se nakon dobivenog pozitivnog mišljenja zatražiti verifikacija programa od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
„ Pomotehnika obuhvaća sve radne operacije koje se izvode na voćkama od faze mirovanja i tijekom cijele vegetacijske godine a ampelotehnika obuhvaća sve radne operacije ali na vinovoj lozi. Znači, sve tehničke operacije koje se izvode, a to su cijepljenje, razmnožavanje, ukorjenjavanje, rezidba u zrelo, zelena rezidba, prstenovanje, poluprstenovanje, povijanje grana i prorjeda plodova a u vinogradarstvu zalamanje zaperaka, pljevljenje, vršikanje, piniciranje, rezidba odnosno formiranje uzgojnog oblika. Tu je uključena i mikropropagacija, razmnožavanje in vitro u laboratoriju kojeg smo opremili iz ovog europskog projekta, gdje se u laboratorijskim uvjetima, pod mikroskopom, sjeckanjem od malih detalja u epruvetama provedu biljke virus free, znači slobodne od virusa i drugih nametnika.”

krizevci-novinarska

Nakon konferencije su ravnateljica Centra, Nevenka Mrmić i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Križevci, Melita Habdija , podijelile diplome uspješnim polaznicima programa usavršavanja.

krizevci-novinarska1

Održana medijska konferencija i svečana dodjela diploma polaznicima programa usavršavanja Pomotehničar/Ampelotehničar

U utorak, 07. listopada 2014., u Centru za šljivu i kesten u Donjoj Bačugi održana je medijska konferencija te dodjela diploma polaznicima programa usavršavanja „Pomotehničar – Ampelotehničar” u sklopu projekta EzaE – Obrazovanje za zapošljavanje, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Na događaju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Savjetodavne službe, razvojne agencije Petra, predstavnici partnera iz Pučkog otvorenog učilišta Križevci, predavači na programu usavršavanja te ostali uključeni u provedbu projekta.

polaznici

Uvodno je sve prisutne pozdravila ravnateljica Centra za šljivu i kesten, Nevenka Mrmić, a asistentica na projektu, Sanja Mrmić, je dala osvrt na cijelokupnu provedbu projekta.

polaznici2

Pomotehničar/Ampelotehničar je novo zanimanje za koje je Centar za šljivu i kesten pokrenuo proceduru za dobivanje pozitivnog mišljenja od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te će se nakon dobivenog pozitivnog mišljenja zatražiti verifikacija programa od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
„ Pomotehnika obuhvaća sve radne operacije koje se izvode na voćkama od faze mirovanja i tijekom cijele vegetacijske godine a ampelotehnika obuhvaća sve radne operacije ali na vinovoj lozi. Znači, sve tehničke operacije koje se izvode, a to su cijepljenje, razmnožavanje, ukorjenjavanje, rezidba u zrelo, zelena rezidba, prstenovanje, poluprstenovanje, povijanje grana i prorjeda plodova a u vinogradarstvu zalamanje zaperaka, pljevljenje, vršikanje, piniciranje, rezidba odnosno formiranje uzgojnog oblika. Tu je uključena i mikropropagacija, razmnožavanje in vitro u laboratoriju kojeg smo opremili iz ovog europskog projekta, gdje se u laboratorijskim uvjetima, pod mikroskopom, sjeckanjem od malih detalja u epruvetama provedu biljke virus free, znači slobodne od virusa i drugih nametnika.”
Nakon konferencije ravnateljica Centra, Nevenka Mrmić, i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Petrinje, Ante Marić, podijelili su diplome uspješnim polaznicima programa usavršavanja.

polaznici3

Održana prezentacija Plana zapošljavanja u poljoprivredi te medijska konferencija na području Petrinje

U četvrtak, 18. rujna 2014., na seoskom imanju “Korablja Tišinić” u Taborištu je održana prezentacija Plana zapošljavanja u poljoprivredi na području gradova Petrinja i Križevci, publikacije koja je nastala u sklopu projekta „EzaE – Obrazovanje za zapošljavanje“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda..
Na prezentaciji su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Savjetodavne službe, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Srednje škole Petrinja, LAG-a „Zrinska gora- Turopolje“, poljoprivrednih zadruga, vlasnici Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, predstavnici Centra za šljivu i kesten te predstavnici medija.
Uvodno je sve prisutne pozdravila ravnateljica Centra za šljivu i kesten, Nevenka Mrmić, a asistentica na projektu, Sanja Mrmić, je dala kratak osvrt na projekt općenito.

image1

Plan zapošljavanja u poljoprivredi predstavio je Alan Đozić, dipl.ing, autor ove publikacije.
Razvoj Plana zapošljavanja u poljoprivredi na području gradova Petrinja i Križevci sastojao se od tri podaktivnosti:
1. Definiranje i uspostavljanje optimalnog mehanizma zajedničke suradnje među dionicima u sektoru poljoprivrede, stručnih službi grada, sektora zapošljavanja i ustanova za obrazovanje odraslih
2. Izrada Plana zapošljavanja u poljoprivredi
3. Prezentacija Plana zapošljavanja u poljoprivredi

image2

Tijekom razvoja Plana zapošljavanja u poljoprivredi održano je šest radnih sastanaka, tri u Koprivničko-križevačkoj županiji te tri na Sisačko-moslavačkoj županiji, na kojima su sudjelovali predstavnici savjetodavnih službi, lokalne samouprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, srednjih škola, poljoprivrednih zadruga te vlasnici Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i članovi projektnog tima. Na radnim sastancima se raspravljalo o trenutnom stanju poljoprivrede na ovim područjima, o trendovima razvoja, mjerama zapošljavanja i samozapošljavanja, razmjenjivala su se mišljenja i savjeti, te su se davale smjernice koje su se poslije koristile prilikom izrade samog Plana zapošljavanja u poljoprivredi.
Gospodin Đozić je na kraju prezentacije naglasio: “Ovim Planom zapošljavanja pokušat ćemo na prihvatljiv način približiti vaše trenutno stanje i poziciju, zahtjevnom zadatku prilagođavanja svakog stanovnika ciljanog područja – člana zajednice, probirljivom tržištu rada. Ovo nije udžbenik već informativni materijal o određenim zakonskim i podzakonskim regulativama RH i Europske unije koji su nužni za pravovaljani ruralni razvoj.”

Održana Prezentacija Plana zapošljavanja u poljoprivredi na području Križevaca

U srijedu, 17. rujna 2014., u Hrvatskom domu u Križevcima je održana prezentacija Plana zapošljavanja u poljoprivredi na području gradova Petrinja i Križevci, publikacije koja je nastala u sklopu projekta „EzaE – Obrazovanje za zapošljavanje“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Na prezentaciji su prisustvovali predstavnici Pučkog otvorenog učilišta Križevci, Centra za šljivu i kesten, Savjetodavne službe, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Visokog gospodarskog učilišta Križevci, Srednje gospodarske škole te Gradske knjižnice Križevci.
Uvodno je sve prisutne pozdravila ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Križevci, Melita Habdija, a nakon nje je asistentica na projektu, Sanja Mrmić, rekla nešto više o projektu kojeg Centar za šljivu i kesten provodi u partnerstvu sa Pučkim otvorenim učilištom Križevci. Na prezentaciji su predstavljene sve planirane i do sada provedene aktivnosti projekta.

image1

Plan zapošljavanja u poljoprivredi predstavio je Alan Đozić, dipl.ing, autor ove publikacije.
Razvoj Plana zapošljavanja u poljoprivredi na području gradova Petrinja i Križevci sastojao se od tri podaktivnosti:
1. Definiranje i uspostavljanje optimalnog mehanizma zajedničke suradnje među dionicima u sektoru poljoprivrede, stručnih službi grada, sektora zapošljavanja i ustanova za obrazovanje odraslih
2. Izrada Plana zapošljavanja u poljoprivredi
3. Prezentacija Plana zapošljavanja u poljoprivredi

image2

Tijekom razvoja Plana zapošljavanja u poljoprivredi održano je šest radnih sastanaka, tri u Koprivničko-križevačkoj županiji te tri na Sisačko-moslavačkoj županiji, na kojima su sudjelovali predstavnici savjetodavnih službi, lokalne samouprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, srednjih škola, poljoprivrednih zadruga te vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i članovi projektnog tima. Na radnim sastancima se raspravljalo o trenutnom stanju poljoprivrede na ovim područjima, o trendovima razvoja, mjerama zapošljavanja i samozapošljavanja, razmjenjivali su se mišljenja i savjeti, te su se davale smjernice koje su se poslije koristile prilikom izrade samog Plana zapošljavanja u poljoprivredi.
Gospodin Đozić je na kraju prezentacije naglasio: “Ovim Planom zapošljavanja pokušat ćemo na prihvatljiv način približiti vaše trenutno stanje i poziciju, zahtjevnom zadatku prilagođavanja svakog stanovnika ciljanog područja – člana zajednice, probirljivom tržištu rada. Ovo nije udžbenik već informativni materijal o određenim zakonskim i podzakonskim regulativama RH i Europske unije koji su nužni za pravovaljani ruralni razvoj.”

Održan studijski posjet Slavoniji

U srijedu, 10. rujna 2014., u sklopu studijskog posjeta Slavoniji, polaznici programa usavršavanja „Pomotehničar/Ampelotehničar“ posjetili su Odjel za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku.

image1

Poljoprivredni institut Osijek, s tradicijom od 1878. godine i danas djeluje kao vrhunski javni znanstveno-istraživački institut, čiju temeljnu djelatnost čine znanstvena i razvojna istraživanja u području genetike, te s tim u vezi razvoj (oplemenjivanje) i sjemenarstvo sorti i hibrida najvažnijih ratarskih kultura u RH. Razvoj i primjena laboratorijskih tehnika i analiza, te istraživanja u području voćarstva i rasadničarstva, agrotehnike i melioracija čine sastavni dio znanstveno-istraživačkog rada na institutu.
Temeljna aktivnost Odjela za voćarstvo je znanstveno istraživački rad i proizvodnja voćnih sadnica, vegetativnih i generativnih podloga te voćnih pupova. Proizvodnja voćnih sadnica utemeljena je na najnovijim tehnologijama proizvodnje i visokim standardima kakvoće kako bi mogla biti konkurentna na domaćem, ali i inozemnom tržištu. S tim ciljem Odjel je razvio suvremene biotehnološke metode u proizvodnji voćnih sadnica kao što su:
– kultura meristema i mikropropagacija
- DNK identifikacija
- biološke, molekularne i serološke metode testiranja na viruse
Djelatnici Odjela za voćarstvo provode brojna agrotehnička i pomološka istraživanja pojedinih voćnih vrsta i sorata te njihove odnose prema agroekološkim i patološkim čimbenicima, a sve u cilju postizanja obilnijih, redovitijih i sigurnijih prinosa, bolje kvalitete plodova, veće produktivnosti rada i jeftinije proizvodnje.
Polaznici su obišli laboratorij za kulturu biljnog tkiva gdje im je Ankica Pranjić, voditeljica laboratorija, u suradnji sa Sanjom Mrmić, asistenticom na projektu, objasnila složeni proces od uvođenja u kulturu biljnog tkiva, preko multiplikacije do zakorjenjivanja biljaka.

image2-1
image2-2

Uslijedio je nastavak u plasteniku gdje ukorijenjene biljke prelaze u stadij aklimatizacije kako bi se prilagodile na vanjske uvjete. Polaznici su se upoznali sa višestrukim prednostima, no i s nekim poteškoćama koje dolaze uz ovaj načina proizvodnje.

image3

Nakon toga je uslijedio posjet rasadniku gdje je djelatnik Instituta, Dominik Vuković, bacc.ing.agr, polaznicima objasnio rasadničku proizvodnju, upoznao ih s najnovijim trendovima u voćarstvu te susretjivo odgovarao na njihova pitanja.

image4

Polaznici su ovim studijskim posjetom imali priliku vidjeti najbolji primjer u Hrvatskoj kako se znanstveno istraživački rad na području voćarstva može uspješno prenijeti u praksu na principima konkurentne i održive poljoprivrede.

Održan studijski posjet Sloveniji

U ponedjeljak 25. kolovoza 2014., u sklopu studijskog posjeta Sloveniji, polaznici programa usavršavanja „Pomotehničar/Ampelotehničar“ posjetili su najveći sajam poljoprivrede i hrane u regiji koji se po 52. put po redu održava u Gornjoj Radgoni. Na sajmu AGRA 2014 polaznici su imali priliku vidjeti najnovija dostignuća na području poljoprivredne mehanizacije, alata i opreme, načina gradnje poljoprivrednih objekata, mjera zaštite u poljoprivredi i voćarstvu, upoznati se s raznim inovacijama iz područja trgovine sjemena kao i sredstvima za prehranu i njegu voća i vinove loze te mnoge druge sadržaje vezane uz poljoprivredu. Osim toga su razgledali i pokusne plohe zasađene voćem i vinovom lozom te su se upoznali sa najnovijim trendovima u voćarstvu i vinogradarstvu.

Screenshot_2014-08-27-14-30-49-1

Zahvaljujući ovom studijskom posjetu, polaznici programa su znanja dobivena na predavanjima i praksi mogli usporediti sa trenutnom situacijom u regiji te napretkom razvoja trendova na području voćarstva i vinogradarstva u Europskoj uniji.

Screenshot_2014-08-27-14-31-12-1

Obavijest polaznicima

Obavještavaju se polaznici programa usavršavanja „Pomotehničar/Ampelotehničar“ da je polazak na studijski posjet Sloveniji predviđen u ponedjeljak, 25.08.2014. u 05:30 iz Petrinje te u 07:30 iz Križevaca. U sklopu studijskog posjeta polaznici će imati priliku vidjeti najveći sajam poljoprivrede i hrane u regiji koji se po 52. put po redu održava u Gornjoj Radgoni pod nazivom AGRA 2014.

Screenshot_2014-08-24-21-36-40-1